Over Aalders Groenadvies

Missie en visie

Sinds 2014 werkt Aalders Groenadvies aan verschillende projecten in de vooral de openbare ruimte. Hierbij staat het bieden van een praktische, duurzame en integrale oplossing centraal.

Door het realistisch afwegen van de verschillende belangen in relatie tot de beschikbare middelen wordt gezocht naar efficiëntie en draagvlak. Bijvoorbeeld door de kaders van de Wet natuurbescherming wordt natuur nogal eens als ‘hinderlijk’ ervaren bij het uitvoeren van projecten.

Aalders Groenadvies wil de waarde en het belang van Groen, Natuur en Landschap dan ook uitdragen én overdragen. Bewustwording is hierbij het kernwoord.

Draagvlak voor Groen, Natuur en Landschap behouden en vergroten

Aalders Groenadvies ziet het als taak om te zorgen dat we niet vervreemd raken van onze natuurlijke omgeving. Juist door het blijven zoeken naar vernieuwing en praktische oplossingen te bieden bij de soms tegenstrijdige belangen, wil Aalders Groenadvies het draagvlak voor Groen, Natuur en Landschap behouden en vergroten. We functioneren beter in een gezonde groene leefomgeving met voldoende natuur!

Aalders Groenadvies is een waarden gedreven organisatie

Kernwaarden zijn:

  • Eerlijk
  • Realistisch
  • Bewust.

Aalders Groenadvies ziet dan ook zijn ambassadeursrol voor het vakgebied bij uitvoeren zijn werkzaamheden.

 

Wie is Huib Aalders

Huib Aalders is het gezicht achter Aalders Groenadvies. Door zijn vele jaren ervaring vanuit de praktijk is Aalders Groenadvies in staat een antwoord te geven op multidisciplinaire vraagstukken. Deze ervaring is opgebouwd door nauwe samenwerking met rakende vakdisciplines zoals civiele techniek en stedenbouw maar ook de sociale sector. Door het erkennen en afwegen van belangen van verschillende partijen, een brede oriëntatie en met zowel kennis van uitvoering én beleidsprocessen is Aalders Groenadvies in staat praktische en haalbare oplossingen te geven.

Na de MBCS heeft Huib gewerkt bij aannemers in het groen en later als toezichthouder bij verschillende gemeentes. In deeltijd heeft hij Tuin- en Landschapsinrichting, management buitenruimte afgerond aan hogeschool Van Hall Larenstein en inmiddels ruim 10 jaar ervaring als beleidsmedewerker op het gebied van Groen, Natuur en Landschap. Binnen het vakgebied worden ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd. Huib loopt graag voorop bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Naast de werkzaamheden vanuit het bureau Aalders Groenadvies is Huib op dit moment ook adviseur Groen, Natuur en Landschap bij 1Stroom, een samenwerkingsorganisatie voor gemeente Duiven en Westervoort. Tevens is hij trainer op het gebied van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling bij deze organisatie.