Diensten

Binnen het vakgebied is Aalders Groenadvies breed inzetbaar. Zowel op projectbasis alsmede op inhuurbasis binnen bepaalde projecten.

Kennis van nieuwe thema’s

Aalders Groenadvies beschikt over kennis van de ‘nieuwe thema’s’ zoals:

 • Versterken biodiversiteit
 • Omgevingswet
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptie
 • Duurzaam aanbesteden

Gecertificeerd Wet natuurbescherming

Daarnaast beschikt Aalders Groenadvies over de certificering Wet natuurbescherming, niveau 3 Bestendig beheer en niveau 4 Ruimtelijke ontwikkeling.

Waarvoor kunt u Aalders Groenadvies inhuren?

 • Implementeren van de Wet natuurbescherming in de reguliere werkprocessen
 • Advisering bij ruimtelijke projecten over de Wet natuurbescherming
 • Uitvoeren ecologisch onderzoek en begeleiden en organiseren ontheffings- en/of vergunningaanvragen
 • Advies bij en het opstellen van plannen voor burger- en overheidsparticipatie in de openbare ruimte
 • Procesbegeleider bij participatieprojecten in de openbare ruimte
 • Advies bij en het opstellen van inrichtingsplannen voor Natuurlijke speelterreinen
 • Advies bij landschappelijke inpassing van gebouwen en het opstellen van inpassingsplannen
 • Opstellen van erfbeplantingadvies ten behoeve landschapsversterking
 • Advisering bij projecten Groen, Natuur en Landschap. Bijvoorbeeld dorpsplannen, maar ook meedraaien als projectteamlid bij structuurplannen, beleidsplannen, beheerplannen, landschapsplannen, ontwikkelingsplannen e.d.
 • Opstellen en advisering van groene inrichtingsplannen voor de (semi) openbare ruimte
 • Opstellen van groene reconstructieplannen in het kader van goedkoper en efficiënter beheer
 • Opstellen beheerplannen en/of onderhoudsbestek
 • Verzorgen van gastlessen met betrekking tot het vakgebied of begeleiding van studenten bij projecten
 • Verzorgen van trainingen en/of /workshops op verschillende thema’s vanuit het vakgebied

Meer informatie

Heeft u uw vraagstelling nog niet geheel duidelijk?
Aalders Groenadvies komt graag bij u langs om te adviseren over een mogelijke aanpak.

Door het brede kennisnetwerk van Aalders Groenadvies kunnen ook projecten uitgevoerd worden waarbij gedetailleerde kennis nodig is van overige vakdisciplines. Aalders Groenadvies kan deze afstemming voor u verzorgen en een totaalpakket leveren.