Projecten

Onderstaand een overzicht van enkele uitgevoerde projecten.

2014: Leidraad zorgvuldig handelen Flora- en faunawet

Opdrachtgever: Gemeente Geldermalsen

Omschrijving: Het implementeren van de Flora- en faunawet binnen de gemeentelijke werkprocessen. De leidraad is een praktisch werkdocument waarmee het aantoonbaar zorgvuldig handelen binnen de organisatie geborgd is.

 

2014: Beheerplan De Linies Doesburg

Opdrachtgever: Gemeente Doesburg

Omschrijving: Het opstellen van een groenbeheerplan voor de cultuurhistorische verdedigingswallen van Doesburg. Het plan is geknipt in verschillende flexibele onderdelen gezien de periode van uitvoering en omvorming van De Linies over meerdere jaren is verspreidt.

 

2014: Cursus Implementatie Flora- en faunawet

Opdrachtgever: Cursuscentrum Cambium

Omschrijving: Het verzorgen van een ééndaagse cursus over hoe de Flora- en faunawet geborgd kan worden binnen de gemeentelijke werkprocessen. De cursus is meerdere jaren gegeven.

 

2015: Natuurcompensatie Eefde

Opdrachtgever: Gemeente Lochem

Omschrijving: Een onderzoek en rapportage over de binnen de wet- en regelgeving benodigde natuurcompensatie bij de ontwikkeling van een ruimtelijk project.

 

2015: Inrichtingsplan gebied ‘Den Helder’ te Doesburg

Opdrachtgever: Gemeente Doesburg

Omschrijving: Het ontwerpen van een groene inrichting en natuurontwikkeling van het ca.3 ha. grote gebied ‘Den Helder’. Inclusief het opstellen van het bestek voor zowel groen als civiel (aanleg betonfietspad).

 

2015: Evaluatie Roekenbeschermingsplan

Opdrachtgever: Gemeente Doesburg

In samenwerking met: NatuurInclusief te Borculo

Omschrijving: Het evalueren en rapporteren van de maatregelen uit het Roekenbeschermingsplan als onderdeel van de gemeentelijke ontheffing voor het bestrijden van roekenoverlast. Tevens de advisering en begeleiding van een nieuwe ontheffingsaanvraag.

 

2016: Landschappelijke inpassing Heeswijk-Dinther

Opdrachtgever: RB3 Planontwikkeling

Omschrijving: Landschappelijke inpassing van herontwikkeling op een kavel in het buitengebied. Opstellen van advies en inrichtingsplan bij sloop en nieuwbouw.

 

2016: Landschappelijke inpassing Geffen

Opdrachtgever: RB3 Plantontwikkeling

Omschrijving: Landschappelijke inpassing van Rijksmonumentale gebouwen in het buitengebied bij herontwikkeling en herbestemming.

 

2016: Ontheffing Flora- en faunawet De Linies Doesburg

Opdrachtgever: Gemeente Doesburg

In samenwerking met: NatuurInclusief te Borculo

Omschrijving: Het begeleiden, opstellen en aanvragen van een ontheffing Flora- en faunawet voor alle groenrenovatie- en aanlegwerkzaamheden binnen het gebied van De Linies. Inclusief het uitvoeren van protoculair ecologisch onderzoek voor alle voorkomende beschermde soorten en het opstellen van een soortmanagementplan.

 

2017: Handboek Natuurwetgeving gemeente Doesburg

Opdrachtgever: Gemeente Doesburg

Omschrijving: Het herschrijven van het Natuurbeleidsplan naar de richtlijnen van de nieuwe Wet natuurbescherming. Het Handboek is een praktische leidraad met gemotiveerde keuzes, zodanig dat het aantoonbaar zorgvuldig handelen binnen de organisatie geborgd is.

 

2017: Ecologisch onderzoek herontwikkelingslocatie Rosmalen

Opdrachtgever:RB3 Planontwikkeling

In samenwerking met: NatuurInclusief te Borculo

Omschrijving: Ten behoeve van sloop van gebouwen en groen het uitvoeren van protoculair ecologisch onderzoek met de nadruk op vleermuizen, huismus en gierzwaluw. Inclusief rapportage en advisering.

 

2017: Landschappelijke inpassing herontwikkelingslocatie Nuland

Opdrachtgever: RB3 Planontwikkeling

In samenwerking met: NatuurInclusief te Borculo

Omschrijving: Landschappelijke inpassing van herontwikkeling op een kavel in het buitengebied. Opstellen van advies en inrichtingsplan bij sloop en nieuwbouw. Inclusief ecologische advisering en uitvoeren van protoculair ecologisch onderzoek.

 

2017: Workshop Boominfodag

Opdrachtgever: Nederlandse Boominfodag

Omschrijving: Het opzetten en geven van workshopsrondes op dit congres. Workshop met betrekking tot vraagstukken rondom bomen in relatie tot beschermingsstatus van soorten in de Wet natuurbescherming.

 

2017: Landschappelijke inpassing herontwikkelingslocatie Venhorst

Opdrachtgever: RB3 Planontwikkeling

Omschrijving: Landschappelijke inpassing van herontwikkeling op een kavel in het buitengebied. Opstellen van advies en inrichtingsplan bij diverse aspecten van ruimtelijke ontwikkeling.

 

2018: Groenrenovatie Padbroek Cuijk

Opdrachtgever: IBN Facilitair (namens gemeente Cuijk)

In samenwerking met: Stad & Groen te Westervoort en NatuurInclusief te Borculo

Omschrijving: Het adviseren over de Wet natuurbescherming tijdens de planvorming van een grootschalige groenrenovatie van de wijk Padbroek te Cuijk. Tevens het uitvoeren van al het benodigde ecologische onderzoek.